כניסה

​​​​​​​​​​​​​​החברות המשתתפות ביריד
 

לקבלת מידע נוסף על החברה הקליקו על הלוגו

 

 

פרודוורפרודוורhttps://employmentfair.mta.ac.il/2015/Pages/Prodware.aspx
צ'ק פוינטצ'ק פוינטhttps://employmentfair.mta.ac.il/2015/Pages/CheckPoint.aspx
קבוצת קומסק בע"מקבוצת קומסק בע"מhttps://employmentfair.mta.ac.il/2015/Pages/Comsec.aspx
אידאה ייעוץ ניהולי יישומי בע"מאידאה ייעוץ ניהולי יישומי בע"מhttps://employmentfair.mta.ac.il/2015/Pages/EDEA.aspx
אי אם סיאי אם סיhttps://employmentfair.mta.ac.il/2015/Pages/EMC.aspx
אפטיויאפטיויhttps://employmentfair.mta.ac.il/2015/Pages/appTV.aspx
חבר הון אנושיחבר הון אנושיhttps://employmentfair.mta.ac.il/2015/Pages/Hever.aspx
גב מערכותגב מערכותhttps://employmentfair.mta.ac.il/2015/Pages/Gav-Systems.aspx
פיוצ'רס פירסטפיוצ'רס פירסטhttps://employmentfair.mta.ac.il/2015/Pages/FuturesFirst.aspx
מרץ השקעותמרץ השקעותhttps://employmentfair.mta.ac.il/2015/Pages/meretz-inv-.aspx
סימילרוובסימילרוובhttps://employmentfair.mta.ac.il/2015/Pages/SimilarWeb.aspx
הסוכנות היהודית לארץ ישראלהסוכנות היהודית לארץ ישראלhttps://employmentfair.mta.ac.il/2015/Pages/Jewish-Agency-for-Israel.aspx
אפטר סקול- אתגרים הדרכות בעמאפטר סקול- אתגרים הדרכות בעמhttps://employmentfair.mta.ac.il/2015/Pages/after-school.aspx
או.אר.אס משאבי אנושאו.אר.אס משאבי אנושhttps://employmentfair.mta.ac.il/2015/Pages/ORS.aspx
לייבפרסוןלייבפרסוןhttps://employmentfair.mta.ac.il/2015/Pages/LivePerson.aspx