כניסה

​​​​​​​​​​​​​​החברות המשתתפות ביריד
 

לקבלת מידע נוסף על החברה הקליקו על הלוגו

 

 

קבוצת קומסק בע"מקבוצת קומסק בע"מhttps://employmentfair.mta.ac.il/2015/Pages/Comsec.aspx
אדוריקהאדוריקהhttps://employmentfair.mta.ac.il/2015/Pages/Adorika.aspx
אפטר סקול- אתגרים הדרכות בעמאפטר סקול- אתגרים הדרכות בעמhttps://employmentfair.mta.ac.il/2015/Pages/after-school.aspx
אמדוקסאמדוקסhttps://employmentfair.mta.ac.il/2015/Pages/amdocs.aspx
אי.פי.אםאי.פי.אםhttps://employmentfair.mta.ac.il/2015/Pages/APM.aspx
אפטיויאפטיויhttps://employmentfair.mta.ac.il/2015/Pages/appTV.aspx
צוערים לשירות המדינהצוערים לשירות המדינהhttps://employmentfair.mta.ac.il/2015/Pages/Cadet.aspx
כ.י.ד ערוץ הקניותכ.י.ד ערוץ הקניותhttps://employmentfair.mta.ac.il/2015/Pages/C-E-D-Shopping-Channel.aspx
צ'ק פוינטצ'ק פוינטhttps://employmentfair.mta.ac.il/2015/Pages/CheckPoint.aspx
קודקסקודקסhttps://employmentfair.mta.ac.il/2015/Pages/CODEX.aspx
קומוקומוhttps://employmentfair.mta.ac.il/2015/Pages/COMO.aspx
דיבייטדיבייטhttps://employmentfair.mta.ac.il/2015/Pages/Debate.aspx
אידאה ייעוץ ניהולי יישומי בע"מאידאה ייעוץ ניהולי יישומי בע"מhttps://employmentfair.mta.ac.il/2015/Pages/EDEA.aspx
אל עלאל עלhttps://employmentfair.mta.ac.il/2015/Pages/EL-AL.aspx
אקספריס תוכנהאקספריס תוכנהhttps://employmentfair.mta.ac.il/2015/Pages/Experis-Software.aspx