כניסה

​​​​​​​​​​​​​​החברות המשתתפות ביריד
 

לקבלת מידע נוסף על החברה הקליקו על הלוגו

 

 

פרודוורפרודוורhttps://employmentfair.mta.ac.il/2015/Pages/Prodware.aspx
גי פור אסגי פור אסhttps://employmentfair.mta.ac.il/2015/Pages/G4S.aspx
צ'ק פוינטצ'ק פוינטhttps://employmentfair.mta.ac.il/2015/Pages/CheckPoint.aspx
אדוריקהאדוריקהhttps://employmentfair.mta.ac.il/2015/Pages/Adorika.aspx
אקמאיאקמאיhttps://employmentfair.mta.ac.il/2015/Pages/Akamai.aspx
אי.פי.אםאי.פי.אםhttps://employmentfair.mta.ac.il/2015/Pages/APM.aspx
אפטיויאפטיויhttps://employmentfair.mta.ac.il/2015/Pages/appTV.aspx
צוערים לשירות המדינהצוערים לשירות המדינהhttps://employmentfair.mta.ac.il/2015/Pages/Cadet.aspx
קומוקומוhttps://employmentfair.mta.ac.il/2015/Pages/COMO.aspx
דיבייטדיבייטhttps://employmentfair.mta.ac.il/2015/Pages/Debate.aspx
אל עלאל עלhttps://employmentfair.mta.ac.il/2015/Pages/EL-AL.aspx
אי אם סיאי אם סיhttps://employmentfair.mta.ac.il/2015/Pages/EMC.aspx
פיוצ'רס פירסטפיוצ'רס פירסטhttps://employmentfair.mta.ac.il/2015/Pages/FuturesFirst.aspx
גב מערכותגב מערכותhttps://employmentfair.mta.ac.il/2015/Pages/Gav-Systems.aspx
הלמן אלדוביהלמן אלדוביhttps://employmentfair.mta.ac.il/2015/Pages/HALMAN-ALDUBI.aspx