כניסה

​​​​​​​​​​​​​​החברות המשתתפות ביריד
 

לקבלת מידע נוסף על החברה הקליקו על הלוגו

 

 

אקמאיאקמאיhttps://employmentfair.mta.ac.il/2015/Pages/Akamai.aspx
גי פור אסגי פור אסhttps://employmentfair.mta.ac.il/2015/Pages/G4S.aspx
אינפיניטי לאבס אר.אן.דיאינפיניטי לאבס אר.אן.דיhttps://employmentfair.mta.ac.il/2015/Pages/Infinity-Labs-RD.aspx
מרץ השקעותמרץ השקעותhttps://employmentfair.mta.ac.il/2015/Pages/meretz-inv-.aspx
לאופר ג.ה.ילאופר ג.ה.יhttps://employmentfair.mta.ac.il/2015/Pages/Laufer-Aviation-GHI.aspx
קבוצת קומסק בע"מקבוצת קומסק בע"מhttps://employmentfair.mta.ac.il/2015/Pages/Comsec.aspx
צ'ק פוינטצ'ק פוינטhttps://employmentfair.mta.ac.il/2015/Pages/CheckPoint.aspx
אדוריקהאדוריקהhttps://employmentfair.mta.ac.il/2015/Pages/Adorika.aspx
אפטר סקול- אתגרים הדרכות בעמאפטר סקול- אתגרים הדרכות בעמhttps://employmentfair.mta.ac.il/2015/Pages/after-school.aspx
סימילרוובסימילרוובhttps://employmentfair.mta.ac.il/2015/Pages/SimilarWeb.aspx
חבר הון אנושיחבר הון אנושיhttps://employmentfair.mta.ac.il/2015/Pages/Hever.aspx
פרודוורפרודוורhttps://employmentfair.mta.ac.il/2015/Pages/Prodware.aspx
פסגותפסגותhttps://employmentfair.mta.ac.il/2015/Pages/psagot.aspx
רדווררדוורhttps://employmentfair.mta.ac.il/2015/Pages/Radware.aspx
רדווד אינטרנשיונל ספורטסרדווד אינטרנשיונל ספורטסhttps://employmentfair.mta.ac.il/2015/Pages/Redwood-international-spotrs-.aspx