כניסה

​​​​​​​​​​​​​​החברות המשתתפות ביריד
 

לקבלת מידע נוסף על החברה הקליקו על הלוגו

 

 

אידאה ייעוץ ניהולי יישומי בע"מאידאה ייעוץ ניהולי יישומי בע"מhttps://employmentfair.mta.ac.il/2015/Pages/EDEA.aspx
קבוצת קומסק בע"מקבוצת קומסק בע"מhttps://employmentfair.mta.ac.il/2015/Pages/Comsec.aspx
פרודוורפרודוורhttps://employmentfair.mta.ac.il/2015/Pages/Prodware.aspx
לאופר ג.ה.ילאופר ג.ה.יhttps://employmentfair.mta.ac.il/2015/Pages/Laufer-Aviation-GHI.aspx
אדוריקהאדוריקהhttps://employmentfair.mta.ac.il/2015/Pages/Adorika.aspx
אקמאיאקמאיhttps://employmentfair.mta.ac.il/2015/Pages/Akamai.aspx
אי.פי.אםאי.פי.אםhttps://employmentfair.mta.ac.il/2015/Pages/APM.aspx
אפטיויאפטיויhttps://employmentfair.mta.ac.il/2015/Pages/appTV.aspx
צוערים לשירות המדינהצוערים לשירות המדינהhttps://employmentfair.mta.ac.il/2015/Pages/Cadet.aspx
קומוקומוhttps://employmentfair.mta.ac.il/2015/Pages/COMO.aspx
דיבייטדיבייטhttps://employmentfair.mta.ac.il/2015/Pages/Debate.aspx
אל עלאל עלhttps://employmentfair.mta.ac.il/2015/Pages/EL-AL.aspx
אי אם סיאי אם סיhttps://employmentfair.mta.ac.il/2015/Pages/EMC.aspx
אקספריס תוכנהאקספריס תוכנהhttps://employmentfair.mta.ac.il/2015/Pages/Experis-Software.aspx
פיוצ'רס פירסטפיוצ'רס פירסטhttps://employmentfair.mta.ac.il/2015/Pages/FuturesFirst.aspx