כניסה

משטרת ישראל - צוערי שה"ם

תכנית צוערי שה"ם הוקמה כחלק מתוכנית "עתודות לישראל"- תכנית אסטרטגית ברמה המדינית. מטרת תכנית צוערי שה"ם היא איתור וגיוס סטודנטים מצטיינים לשירות במשטרת ישראל, זאת על מנת שצוערי התוכנית יהוו עתודה פיקודית בנוסף לשוטרים היוצאים לקורס הקצינים הייעודי מתוך שורות המשטרה. כל צוער שה"ם שנבחר לתכנית עובר תהליך מיון קפדני טרם גיוסו ונמדד על פי יכולותיו וכישוריו לאורך תקופת הכשרה ממיינת בת שלוש שנים. במהלך שנות הלימודים האקדמיות הצוערים עוברים הכשרות רבות בתחומים שונים ומגוונים בכל קשת ענפי המשטרה. התכנית מותאמת ומאפשרת שילוב לימודים אקדמיים עם שירות במשטרת ישראל, ודרך השירות וההכשרה במשטרת ישראל הצוערים מתפתחים הן ברמה האישית והן ברמה המקצועית. הדרך שאותה עובר צוער שה"ם מרגע גיוסו לתכנית הינה חדשנית, ולכן, על מנת להתאים מסלול לכל צוער ולשלבו בשורות המשטרה בצורה אופטימלית תכנית צוערי שה"ם נדרשת ודורשת לאמץ דרכי חשיבה שונות ולייצר דרכי הכשרה חדשות. הדרך של צוער שה"ם מיום גיוסו אינה פשוטה וקלה, אך היא מלאת עשייה, אתגר, שליחות ותחושת סיפוק.

אתר החברה:

https://www.police.gov.il

מעוניינים להעסיק:

  • ​סטודנטים

תחומי לימוד נדרשים:

תואר ראשון
  • מדעי המחשב
  • מערכות מידע
  • ניהול וכלכלה
  • ממשל וחברה
  • מדעי ההתנהגות
  • סיעוד