כניסה

​​​​​​​​​​​​​​החברות המשתתפות ביריד

 

לפרטים נוספים על החברה יש להקליק על הלוגו שלה
לצפיה בחברות נוספות, יש לגלול את הדף

 

 

אלפנאראלפנארhttps://employmentfair.mta.ac.il/2018/Pages/Al-Fanar.aspx
קוד ווליוקוד ווליוhttps://employmentfair.mta.ac.il/2018/Pages/Codevalue-.aspx
מנהל4יומנהל4יוhttps://employmentfair.mta.ac.il/2018/Pages/Menahel4U.aspx
המוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדיםהמוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדיםhttps://employmentfair.mta.ac.il/2018/Pages/mossad.aspx
קבוצת דנאלקבוצת דנאלhttps://employmentfair.mta.ac.il/2018/Pages/danel_group.aspx
גב מערכותגב מערכותhttps://employmentfair.mta.ac.il/2018/Pages/Gav_Systems.aspx
תנועת הצופים העבריים ע"רתנועת הצופים העבריים ע"רhttps://employmentfair.mta.ac.il/2018/Pages/Israeli_Scouts.aspx
לייבפרסוןלייבפרסוןhttps://employmentfair.mta.ac.il/2018/Pages/LivePerson.aspx
נייסנייסhttps://employmentfair.mta.ac.il/2018/Pages/NICE.aspx
הפניקסהפניקסhttps://employmentfair.mta.ac.il/2018/Pages/phoenix.aspx
המרכז הרפואי תל-אביב ע"ש סוראסקיהמרכז הרפואי תל-אביב ע"ש סוראסקיhttps://employmentfair.mta.ac.il/2018/Pages/tasmc.aspx
אלעד מערכותאלעד מערכותhttps://employmentfair.mta.ac.il/2018/Pages/EladSoftwareSystems.aspx
הסוכנות היהודית לארץ ישראלהסוכנות היהודית לארץ ישראלhttps://employmentfair.mta.ac.il/2018/Pages/Jewish_Agency_for_Israel.aspx
פסטרנק שהםפסטרנק שהםhttps://employmentfair.mta.ac.il/2018/Pages/Pasternak_Shoham.aspx
פילתפילתhttps://employmentfair.mta.ac.il/2018/Pages/pilat.aspx